Om Kritiklabbet

 

 

Kritiklabbet är ett experiment för att undersöka dagskritikens konstnärliga, ekonomiska och tekniska former i en föränderlig offentlighet. Initiativet kom från Magnus William-Olsson och Fria seminariet i litterär kritik. Labbet drevs i en första fas (2016-2018) med finansiering (och redaktionellt oberoende) av Bonnier Books i samarbete med KTH, Handelshögskolan och Södertörns högskola mfl. Labbet samarbetar med kritiker, forskare samt andra intressenter för att experimentera med det kritiska verket och dess framtid. Målsättningen är att begrunda dagskritiken som konst- och kunskapsform i relation till ekonomiska och tekniska villkor och möjligheter. Vi arbetar för dagskritikens roll i morgondagens samhälle och dess potential för att påverka det samma.

 

Kritiklabbets redaktör och ansvarige utgivare är Axel Andersson

 

Läs vad som var vårt styrdokument under Bonniertiden här. Och ta även del av den text vi la upp när Kritiklabbet avslutade sin verksamhet på Bonniers.