Styrgrupp 2016-2018

Kritiklabbets styrgrupp under Bonniertiden bestod av: Peder Bonnier, Jacob Dalborg, Dilsa Demirbag-Sten, Fredrik Posse, Emma Stenström och Magnus William-Olsson.

 

Peder Bonnier är vd för och medgrundare till KIT, ett nytt medieföretag som gör högkvalitativt innehåll för den digitala tidsåldern. Medlem av Bonnier AB:s styrelse.

 

Jacob Dalborg, är affärsområdeschef och vd för Bonnier Books och därmed styrelseordförande i samtliga Bonnier Books bolag.

 

Fredrik Posse är affärsman inriktad mot startups och entreprenörskap med mycket stor erfarenhet av att skapa och driva företag i olika branscher, ofta med inslag av ny teknologi. Hans intresse för kultur,  konst och litteratur är djupgående och har under åren kommit till uttryck i praktiskt engagemang för konst-, litteratur- och publicistiska projekt.

 

Dilsa Demirbag-Sten är författare och skribent. Hennes skrivande har belönats med bland andra Advokatsamfundets journalistpris, Natur och Kulturs Johan Hansson-pris och Frihetspennan, till Torgny Segerstedts minne. Som verksamhetsledare på Berättarministeriet, har hon stor erfarenhet av samarbeten med såväl näringsliv, ideella krafter som med offentliga institutioner.

 

Emma Stenström Uppvuxen i en miljö där litteraturkritik var vardag. Studier i Litteraturvetenskap. Krönikör i Dagens Industri. Disputerade 2000 på en avhandling med titeln Konstiga företag. Har varit gästprofessor på Konstfack och biträdande rektor på Handelshögskolan där hon fortsatt är verksam som docent i företagsekonomi och som chef för ”Center for Arts, Business, and Culture (ABC)”.

 

Magnus William-Olsson  är poet, kritiker och översättare. En av grundarna till  FSL (Fria Seminariet i Litterär kritik), som alltsedan 2003 ordnat seminarier, publicerar skrifter och organiserat föreläsningsserier om  ”Kritiken som konst- och kunskapsform” i samarbete med en lång rad universitet och konsthögskolor, bibliotek, förlag, muséer, m.m.