Tova Gerges residens på Kritiklabbet: en summering

oktober 30, 2017

September-oktober 2017 hade text- och scenkonstnären Tova Gerge ett residens på Kritiklabbet. Den centrala praktiken för residensprojektet var samtal med personer som har erfarenheter av att i olika bemärkelser vara både kritiker och konstnärer. Syftet med dessa samtal var att undersöka konstens och kritikens ömsesidiga relation, och synliggöra ”kritikern” som delvis fantiserad gestalt. Här följer en översikt på de texter och inspelningar som Tova Gerge har delat under residensperioden:

 

 

OM LITTERATURKRITIK OCH LITTERATUR SOM KRITISK PRAKTIK

 

Tova Gerge och Lyra Koli pratade bland annat om kritikens och litteraturens eventuellt ömsesidiga medelmåttighet, lek vs arbete, problemet med heterosexuell konst, samt transcendentala konstideal aka radikal annanhet aka Gud. LÄNK

 

Osvald Wiklander skrev inom ramen för Kritiklabbet en recension av samtalet mellan Tova Gerge och Lyra Koli, som Tova Gerge svarade på med en text. Texten finns inläst för ökad tillgänglighet. LÄNK

 

Sara Abdollahi och Tova Gerge pratade om skapande, ensamhet, fanfiction, ångest och de inre kritiska rösternas tillkomst. Caféet var bullrigt, så samtalet blev en text. Texten finns inläst för ökad tillgänglighet. LÄNK

 

 

OM FÖRLAGET DOCKHAVERI OCH DESS KRITIKSYN

 

Tova Gerge och Maria Margareta Österholm pratade om Dockhaveri Förlags förhållande till kritik. Samtalet utgår mycket från DN-debatten med Jonas Thente under våren 2017, men handlar också bland annat om gurleskbegreppet. LÄNK

 

Tova Gerge och Hanna Riisager pratade utifrån det feministiska plattformsförlaget Dockhaveris första offentliga kritikertilltal – ”VI SER GÄRNA ATT DU/NI INTRESSERAR ER FÖR FÖLJANDE IMPERATIV” (2012) LÄNK

 

Tova Gerge och Hanna Riisager skrev en kollektiv text utifrån sitt samtal. Texten handlar bland annat om okritiskt läsande, klass, läkning och en radikalt gästfri kritik. Texten finns inläst för ökad tillgänglighet. LÄNK

 

Inom ramen för Kritiklabbets Klubb/Kritik den 27 september var Dockhaveri förlag värdar för en guidad tur i Bonnierförlagens kvällsövergivna rum. Den guidade turen innehöll en kollektiv reflektion över Dockhaveris kritiska tänkande. LÄNK

 

 

OM DANSKRITIK OCH DANS SOM KRITISK PRAKTIK

 

Tova Gerge och Marie Fahlin pratade bland annat om det kritiska arvet från den svenska danshistoriens kvinnliga auteurer, anatomisk överlevnad, motarbete och vikten av att falla sönder. LÄNK

 

Tova Gerge och Ellen Söderhult pratade om bland annat danskritik, upprepning som motstånd, emotional labour och medborgarlön. LÄNK

 

 

OM TEATERKRITIK OCH TEATER SOM KRITISK PRAKTIK

 

Tova Gerge och Gustav Tegby pratade bland annat om kritikens roll i levande rollspel, dramaturgen som kvadrupelagent, teaterkritikens relation till ekonomi och writer’s room-kultur. LÄNK

 

Yael Feiler och Tova Gerge hade ett telefonsamtal om bland annat urvalsprocesser, politisk makt och latent hat inom teatern. Kvaliteten på ljudupptagningen och mängden referenser gjorde att samtalet blev en text. LÄNK

 

Postad under: Verksamhetsflöde

Kommentarer inaktiverade.