Kritiklabbet har avslutat sin verksamhet på Bonniers

juni 30, 2018

Kritiklabbet existerade i en första fas från 14 maj 2016 till 30 juni 2018. Med finansiering av (men med redaktionellt oberoende från) Bonniers, genomförde labbet experiment för att undersöka dagskritikens estetiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar i den nya postdigitala offentligheten. Arbetet utfördes i samarbete med universitet och högskolor, kulturproducerande institutioner och europeiska systerorganisationer. Läs mer om ett urval av de experiment som genomfördes här. Vid sidan av detta uppehöll Kritiklabbet kontinuerligt under dessa två år en redaktion som publicerade dagskritik, essäer och krönikor på www.kritiklabbet.se. Redaktionen utgjordes av labbets personal samt av praktikanter (ofta studenter) och residenter (yngre professionella kritiker) som i perioder vistades på labbet. Vid sidan av experimenten och publikationerna genomförde Kritiklabbet en lång rad samtal, föreläsningar, bokprojekt, seminarier, symposier, nätverksträffar och workshops i Sverige och utomlands.

 

Kritiklabbet kom till på initiativ av poeten och kritikern Magnus William-Olsson och Fria seminariet i litterär kritik (FSL). Under Kritiklabbets första år var redaktörerna Axel Andersson, Daniela Floman och Jenny Aschenbrenner ansvariga för verksamheten. Under sitt andra år övergick Kritiklabbet i ett nytt format som leddes av redaktören och ansvarige utgivaren Axel Andersson som arbetade med producenten Hanna Svensson.

 

Många av labbets experiment  står numera på egna ben. Exempel är Örnen och Kråkan, Åskådarskolan och Koreografikritikverkstad. De personer som drivit labbet fortsätter nu initiativ och samtal kring kritiska praktiker inom ramen för FSL, vars verksamhet du enklast följer, och deltar i, via dess Facebookgrupp.

 

Kritiklabbets mål under tiden på Bonniers var att under en begränsad period av intensivt experimenterande identifiera intressanta vägar framåt för dagskritiken i den postdigitala verkligheten. Denna hemsida är därför en liten guldgruva för de, kritiker och andra, som vill få uppslag om nya kritiska praktiker, alternativa finansieringsformer samt tekniska lösningar för att bedriva kritik i den nya offentligheten.

 

Ett stort tack till det stora antal människor som med sin entusiasm, engagemang och erfarenhet gjorde att Kritiklabbet blev verklighet.

 

Är du nyfiken på Kritiklabbet eller i behov av att komma i kontakt med någon av oss?

Kontakta oss på nedan adresser:

 

Axel Andersson: erik@axelandersson.se

Hanna Svensson: maila.hannas@gmail.com

Magnus William-Olsson: magnuswo.fsl@gmail.com

 

Kommentarer inaktiverade.