KaKo 3: Pandemin och den accelererande samtiden – 31 augusti 10:00-12:00 (digitalt)

juni 24, 2020

Under våren har kulturbyråkrater i hela Norden varit upptagna av att fördela krisstöd till kulturen. En erfarenhet som givit upphov till många tankar och iakttagelser. Vad är värt och viktigt att stödja med offentliga medel? Hur kan vi främja förhållandena mellan demokrati och konst, mellan verk, publik och offentlighet? Går det att släcka bränder samtidigt som landskapet förändras?

 

”Vilket kaffe skulle du bjuda på om du fick oväntat besök?” I början av 1980-talet lanserade det svenska kaffemärket Gevalia en nyskapande reklamkampanj med en bild på ett gigantiskt fartyg som hade förtöjt intill en liten kobbe. Många av oss som arbetar inom kulturförvaltning och publicistisk verksamhet kan känna igen oss i det oväntade från denna vår. Vi har försökt att inte spolas bort av svallet från Corona. Vi har undrat över hur kulturens och demokratins kritiska offentlighet ska kunna bjuda tillbaka nu när det oväntade har hänt. Svaren på Corona har från offentligt perspektiv har på många håll adresserat omedelbara ekonomiska utmaningar som det oväntade har skapat, naturligt nog. Samtidigt är det uppenbart att epidemin har accelererat förlopp i samtiden som påverkar den kritiska offentligheten och inte minst traditionell medias förmåga att härbärgera den; digitaliseringen, amatöriseringen och salongifieringen (i efterföljden av att vissa, men inte alla, restriktioner hävs). Det gör det allt svårare att veta hur ekonomiska medel ska användas för att få effekt. Det har därmed blivit viktigare än någonsin att estetisk revidera vad de offentliga stöden har lett till, och detta i en situation där sådana kritiska revisioner har blivit allt svårare att distribuera till en offentlighet.

 

Nätverket ”Kulturbyråkratiskt avantgarde för den kritiska offentligheten” initierades av Kritiklabbet augusti 2019 i Stockholm under ett möte som samlade statliga och regionala företrädare, samt kritiker, från Sverige, Norge och Finland (läs PM från mötet HÄR). Ett andra möte genomfördes under Regional Hallands värdskap i februari 2019 precis innan pandemin var ett faktum (läs PM från mötet HÄR). Ett tredje möte med KaKo hade planerats som ett samarbete mellan Norsk Kulturråd och Kritiklabbet och skulle ha ägt rum 31 augusti 2020 i Oslo. Målet var att ta upp frågan om statens förhållande till regionerna i förhållande till understödjandet och utvecklingen av den kritiska offentligheten. Det mötet kommer att flyttas till tidig vår 2021 på grund av det rådande läget. Kritiklabbet vill ändå bjuda in till ett kortare digitalt KaKo samma datum, 31 augusti, för att under två timmar (10-12) diskutera kring de långsiktiga effekter som pandemin kommer att ha på det kritiska fältet. Detta som en möjlighet att utbyta erfarenheter, reflektioner  och strategier från den verklighet som vi nu befinner oss i.

 

Bekräftade talare: Grethe Rottböll (Ordförande Sveriges Författarförbund), Katrine Nødtvedt (Kulturbyråd Bergen kommune) och Anni Syrjäläinen (projektledare Nordisk kulturfond).

 

OSA senast 23 augusti till izabella@ornenochkrakan.se

Postad under: Verksamhetsflöde

Kommentarer inaktiverade.