Kritik gör konsten tänk- och talbar

juni 16, 2022
Illustrerar artikel

för utövarna, för publiken, men framför allt för dem som inte själva tagit del av boken, föreställningen, konserten, utställningen etc i fråga. I konstens ekosystem gör kritik det möjligt för konstverk att förvandlas från en enskild och privat till en allmän och samhällelig angelägenhet. KaKo [det Kulturbyråkratiska Avantgardet för främjande av Kritisk Offentlighet] möts igen den 24-25 oktober. SAVE THE DATE!

 

Årets andra KaKo-möte kommer att äga rum i Stockholm. Rubrik: KRITISK ÅTERVÄXT. Huvudtema: ut- och fortbildning på konst- och kulturkritikens fält.

 

Den kritiska offentligheten befinner sig i snabb förvandling. Samtalet med utgångspunkt i konstnärliga verk (av alla konstformer) söker sig till nya arenor och medier. Vid alla KaKo-möten har vi dock kunnat identifiera några bestående element i förändringen, ett är att relationen mellan professionella och amatörer fortsatt omförhandlas, ett annat är  underskottet på redaktionella resurser och arbetssätt. Vissa obalanser tycks också vara bestående: Konstnärer (av alla konstarter) önskar sig recensioner av sina ut- och föreställningar, konstverk och böcker. Publiken/läsarna förhåller sig fortsatt svala till recensionen som genre och form. Å andra sidan tycks intresset för att följa kritiska samtal i allmänhet, till exempel genom poddar eller på events av olika slag, vara högt.

 

Vad krävs av en kritiker idag och hur bör utbildningen och återväxten av kritiker ordnas?

 

KaKo-mötet i Stockholm kommer att försöka inventera de utbildningar som finns för konst- och kulturkritiker i traditionell mening, men vi ska också belysa hur fortbildning i kritik och redaktionella arbetssätt kan riktas till och utveckla sådana yrkesgrupper och personer som reda arbetar kritiskt med kanske inte ser sig som ”kritiker”; bibliotekarier, tjänstemän på kulturinstitutioner, kommunikatörer och lärare till exempel.

 

Skriv in ”KaKo. 24–25 oktober I Stockholm” i era klandrar. Som vanligt börjar vi efter lunch och slutar innan lunch följande dag. På kvällen går vi ut, umgås och festar. KRITIKLABBET återkommer om möteslokal.

 

Hör gärna av er med idéer och programpunkter ni skulle vilja ta upp, liksom med frågor och annat. Maila till: redaktionen@kritiklabbet.se

 

Magnus William-Olsson

 

 

 

KRITIKLABBET Administrerar KaKo med stöd från NORDISK KULTURFOND

Kommentarer inaktiverade.