FAQ KRITIKBIBLIOTEKARIEN

maj 23, 2024

 

Under vårens alla samtal och mailväxlingar med biblioteks- och litteraturansvariga i Sveriges regioner kring projektet Kritikbibliotekarien. Kritisk och redaktionell kompetens på bibliotek är det ett antal frågor som gång på gång återkommer. För att underlätta kommunikationen har vi därför gjort en FAQ. Om någon önskar svar på andra frågor gällande projektet, maila dem till redaktionen@kritiklabbet.se så besvarar vi dem genast.

 

 

 

Vad är en Kritikbibliotekarie och vad går projektet ut på?

Svar: HÄR

 

Hur funkar redaktionerna? Måste redaktionerna vara knutna till en enda region och hur många eller hur få personer kan ingå?

Svar: HÄR

 

Måste man vara utbildad ”bibliotekarie” för att få vara med?

Svar: HÄR

 

Hur mycket tid kommer Kritikbibliotekarierna att behöva lägga på att ingå i projektet?

Svar: HÄR

 

Hur funkar kursen, vilka får gå den och hur mycket tid måste man avsätta?

Svar: HÄR

 

Vilka är kostnaderna för att delta i projektet

Svar: HÄR

 

Hur ska sajten ÖRNEN OCH KRÅKAN – Bibliotek   Kritik fungera? Vilka får publicera sig där? Hur många når sajten? Vem ansvarar för publiceringarna? Har den nån ”hållning” politiskt eller estetiskt?

Svar: HÄR

Kommentarer inaktiverade.