KaKo #7 Program

OBS! deltagande kräver anmälan. Maila redaktionen@kritiklabbet.se

Mötet äger rum i Författarförbundets lokaler på Drottninggatan 88B i Stockholm

 

Måndagen den 24

 

Från 13.30. kan de som vill äta lunch gemensamt på Rydbergs Bar & Matsal, Drottninggatan 88. OBS. För att kunna beställa bord i förväg måste du i din anmälan (se ovan) ange det med orden ”jag kommer till Lunchen på Rydbergs”. Magnus William-Olsson inleder en lunchdiskussion om det nordiska projektet Nå ut, nå fram, nå in som behandlar distribution av konst, litteratur, tidskrifter och kritik i vår tid. I god tid går vi därefter runt hörnet upp till Författarförbundet.

 

15.00. Kultursamverkansutredningen. I ett drygt decennium har Kultursamverkansmodellen varit en grundbult i svensk kulturpolitik.  Nu utreds modellen. Nadja Ali (utredningssekreterare) och Jakob Kihlberg (huvudsekreterare) presenterar utredningen (Ku 2022:04) och svarar på frågor.

 

16.00. Publicistik, redaktionella arbetssätt och kritik på bibliotek. Forskaren och ledaren för det omtalade biblioteksprogrammet vid Södertörns Högskola Pamela Schultz-Nybacka och Kritiklabbets Magnus William-Olsson talar om bibliotekens roll i den kritiska offentligen nu och i framtiden med utgångspunkt i projektet Redaktion på bibliotek.

 

17.00. Kulturpolitik i krisens och krigets skugga.  KRITIKLABBET  inleder en fri, öppen och förutsättningslös diskussion om kulturpolitik idag. Vilka initiativ och strategier är möjliga och vilka önskvärda?

 

 

Tisdagen den 25

 

10.00. Litteraturkritiken, litteraturen och demokratin. Författaren och Författarförbundets vice ordförande Jörgen Gassilewski  berättar om SFF:s tankar kring och arbete för att främja litteraturkritiken.

 

10.45. Recensionen och dess framtid på dagstidningarnas kultursidor. Vi diskuterar dagstidningarnas betydelse för den kritiska offentligheten och kanske i synnerhet för recensionen i en tid då många mediekoncerner konsoliderar sina nya affärsmodeller, efter de kaotiska åren av rationalisering och omstruktureringar i digitaliserings följd. Just avgångne kulturchefen på Göteborgsposten, Björn Werner, inleder.

 

11.45. KaKo och framtiden. När vi startade det Kulturbyråkratiskt Avantgarde för främjande av Kritisk Offentlighet och hade vårt första möte den 26 augusti år 2019 uppdagade vi ett stort intresse för utbyte av erfarenheter och kunskaper på olika nivåer, från enskilda institutioner och organisationer, till kommunala, regionala och statliga tjänstemän, liksom bland kritiker och kulturutövare. Nu, vid det sjunde mötet, över tre år senare är det dags utvärdera vad vi åstadkommit och ta ställning till i vilka former vi eventuellt vill fortsätta. Författaren och kulturutvecklaren för litteratur i Västmanland Helena Öberg Carlsson inleder samtalet.

 

 

Om KRITIKLABBET

 

KaKo (kulturbyråkratiskt avantgarde för främjande av kritisk offentlighet) är ett nätverk som samlar kulturbyråkrater, kritiker och andra i Norden till diskussioner och utbyte av erfarenheter kring den kritiska offentlighetens villkor och möjligheter. Läs mer (skrolla) på kritiklabbet.se

 

Med stöd från

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden: Av I99pema – Eget arbete, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7593212